Márciusban kezdődhet a Krasznokvajdai Szennyvízberuházás kivitelezése

Hamarosan itt a tavasz, és vele talán a kedvező időjárás is, kezdődhet végre a Krasznokvajdai szennyvízberuházás építése.

Krasznokvajda Község Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt ÉMOP-3.2.1/A „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése” c. pályázati konstrukcióban, az ÉMOP-3.2.1/A-2008-0018 azonosító számú pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége több mint 245 millió forint, melyből közel 215 millió forintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás, 13 millió 250 ezer forintot pedig az Eu. Önerő Alapból 2009. december elején elnyert támogatás fedez.

A benyújtott pályázat támogatásban részesült, mely alapján a beruházás előkészítése elkezdődött. Megtörtént a megvalósítási tanulmány benyújtása, a rendszer megtervezése, és a kivitelezés közbeszereztetése. Az ünnepélyes projekt-nyitásra és kivitelezői szerződéskötésre 2010. február 25.-én került sor. A projekt ütemezése szerint 2010. március 16.-án a munkaterület átadással kezdődhet a szennyvízhálózat építése.


Az Önkormányzat az Eu. Önerő Alapból újabb, 13 millió 250 ezer forint támogatást nyert el, melyről a támogatási szerződést 2009. december elején írta alá Varga Zoltán Önkormányzati miniszter és Krasznokvajda település önkormányzata képviseletében Csizmadia Károly alpolgármester.

Krasznokvajda község területén jelenleg nincs, kiépített közműves szennyvízcsatorna hálózat. A községben keletkező szennyvizeket közműpótló berendezésekben gyűjtik össze, s időszakonként szippantó kocsival elszállítják. A berendezések vízzárósága nem megfelelő, ezért csak szikkasztóként üzemelnek. Nagymértékben szennyezve a környék talaját, felszíni és felszín alatti vízbázisát. A tervezett projekt több hátrányos adottságon tud segíteni, három fő társadalmi gazdasági hátrány csökkentésével. A gazdasági hátrányok csökkentésével a vállalkozások számára nyújt előnyöket. A keletkező szennyvíz a csapadékvízelvezető-csatornákban vagy a talajba szivárog el, ezzel károsítva a környezetet és a talajt.

A pályázati komponens további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. Kiemelt önkormányzati cél Krasznokvajda településen a szennyvizek összegyűjtése és az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztítása. A cél tehát az említett községben az igényeknek megfelelő kommunális szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a keletkező szennyvíz elvezetése és megtisztítása a Krasznokvajda külterületén kialakítandó telepen.

Konkrét célként jelenik meg az adott területen a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, valamint a telep megépítésével a határértékeknek megfelelő tisztított szennyvíz kibocsátás elérése. A távlati célok közé tartozik még az infrastruktúra kiépítésével új vállalkozások létrejöttének ösztönzése. A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása révén a Rakaca patak vízminőségének javulása is előrelátható.

A beruházás legfontosabb jellemvonásai:

az oldal tetejére