A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az ÉMOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük Krasznokvajda szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás honlapján!

A projekt EU támogatásból, a ÉMOP-2007-3.2.1./A "2000 LE alatti települések szennyvízkezelése" támogatási keretéből készül.


Projekt koncepció bemutatása

 • Kedvezményezett:
 • Krasznokvajda Község Önkormányzata
 • Azonosító:
 • ÉMOP-3.2.1/A-2008-0018
 • A projekt teljes beruházási nettó költsége:
 • 306 766 000 Ft.
 • Ebből támogatás (90 %):
 • 276 089 000 Ft.
 • Saját erő (10 %):
 • 30 677 000 Ft.
 • A támogatás időszaka:
 • 2009. február - 2010. szeptember

  Krasznokvajda község területén jelenleg nincs, kiépített közműves szennyvízcsatorna hálózat. A községben keletkező szennyvizeket közműpótló berendezésekben gyűjtik össze, s időszakonként szippantó kocsival elszállítják. A berendezések vízzárósága nem megfelelő, ezért csak szikkasztóként üzemelnek. Nagymértékben szennyezve a környék talaját, felszíni és felszín alatti vízbázisát. A tervezett projekt több hátrányos adottságon tud segíteni, három fő társadalmi gazdasági hátrány csökkentésével. A gazdasági hátrányok csökkentésével a vállalkozások számára nyújt előnyöket. A keletkező szennyvíz a csapadékvízelvezető-csatornákban vagy a talajba szivárog el, ezzel károsítva a környezetet és a talajt.

  A pályázati komponens további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek. Kiemelt önkormányzati cél Krasznokvajda településen a szennyvizek összegyűjtése és az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztítása. A cél tehát az említett községben az igényeknek megfelelő kommunális szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a keletkező szennyvíz elvezetése és megtisztítása a Krasznokvajda külterületén kialakítandó telepen.

  Konkrét célként jelenik meg az adott területen a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, valamint a telep megépítésével a határértékeknek megfelelő tisztított szennyvíz kibocsátás elérése. A távlati célok közé tartozik még az infrastruktúra kiépítésével új vállalkozások létrejöttének ösztönzése. A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása révén a Rakaca patak vízminőségének javulása is előrelátható.


  Szennyvíz és kezelése

  Szennyvízkezelés

  A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

  Szennyvízgyűjtés

  A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

  Szennyvízszállítás

  A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

  Szennyvízátemelés

  A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

  A szennyvíz tisztítás folyamata

  A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

  Lakossági szolgáltatás

  A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
  A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

  Csapadékvíz elvezetés

  A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
  Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.

  az oldal tetejére